18.10.2013 17:14

Monika Blahová 

M.Majerové 1648/27

708 00 Ostrava

Tel.: 420 602 749 652

e-mail: blahova.monika@volny.cz